1.1.6. Ergonomie

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


1.1.6. Ergonomie

Onder de beoogde gebruiksomstandigheden moeten hinder, vermoeidheid en fysieke en psychische belasting waarmee de bediener wordt geconfronteerd tot het minimum beperkt blijven, met inachtneming van ergonomische beginselen zoals:

- het rekening houden met de verscheidenheid aan fysieke afmetingen, kracht en uithoudingsvermogen van de bedieners,

- het voorhanden zijn van voldoende ruimte opdat de bediener zijn lichaamsdelen vrijelijk kan bewegen,

- het vermijden dat de machine het werktempo bepaalt,

- het vermijden dat langdurige concentratie is vereist,

- het aanpassen van het raakvlak tussen mens en machine op de te voorziene eigenschappen van de bedieners.

Comment:

The chapter on ergonomics has been added in the Machinery Directive 2006/42/EC.

Original Comment:

Le chapitre traitant de l’ergonomie a été rajouté dans la directive machines 2006/42/CE.

Dutch