1.1.7. Bedienerspost

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


1.1.7. Bedienerspost

De bedienerspost moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat ieder risico door uitlaatgassen en/of zuurstofgebrek wordt vermeden.

Indien de machine bedoeld is om te worden gebruikt in een gevaarlijke omgeving die risico's voor de gezondheid of de veiligheid van de bediener vertoont, dan wel indien de machine zelf een gevaarlijke omgeving creëert, moet er met passende middelen voor worden gezorgd dat de bediener in goede arbeidsomstandigheden werkt en beschermd is tegen alle voorzienbare gevaren.

In voorkomend geval, moet de werkplek van een deugdelijke cabine zijn voorzien, die zo moet zijn ontworpen, gebouwd en/of uitgerust dat aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan. De uitgang moet een snelle ontruiming mogelijk maken. Bovendien moet, in voorkomend geval, een nooduitgang worden voorzien in een andere richting dan de gewone uitgang.

 

Comment:

This chapter (1.1.7) and the following (1.1.8) covered in the old Machinery Directive 98/37/EC, most mobile machines. Now, these requirements extend to all machines.

 

Original Comment:

Ce chapitre (1.1.7) ainsi que le suivant (1.1.8) couvraient dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, en majorité les machines mobiles. Désormais, ces exigences s’étendent à toutes les machines.

Dutch