1.2.4.4. Complexe machines

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


1.2.4.4. Complexe machines

Machines of machinedelen die zijn ontworpen om in combinatie te functioneren, moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de stopinrichtingen — met inbegrip van de noodstopinrichtingen — niet alleen de machine, maar tevens alle daarmee verbonden installaties kunnen stopzetten, indien het blijven functioneren daarvan gevaar kan opleveren.

Comment:

The text of the former Machinery Directive mentioned complex installations without defining machines or installations that were under the scope of this requirement.

Original Comment:

Le texte de l’ancienne directive machines mentionnait installations complexes sans toutefois définir les machines ou installations qui étaient couvertes par l’exigence.

Dutch