91/368/EEG Richtlijn

Deze richtlijn uit te breiden het toepassingsgebied van de richtlijn 89/392/EEG machinerichtlijn te verwisselbare uitrustingsstukken, mobiele machines en machines voor het heffen van lasten (exclusief personen). Daarom bijlage I is uitgebreid (het toevoegen / wijzigen van de delen 3, 4 en 5 van bijlage I van de richtlijn).

U kunt de complete richtlijn in PDF te downloaden door cliquing op de volgende link: Richtlijn 91/368/EEG in PDF

 

 

Dutch