93/44/EEG Richtlijn

Richtlijn 93/44/EEG, waarin het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn uitgebreid tot:

  • veiligheidscomponenten,
  • machines voor het heffen,
  • het verkeer van personen.

U kunt de complete richtlijn in PDF te downloaden door cliquing op de volgende link: 93/44/EEG richtlijn in PDF

 

Dutch