93/68/EG Richtlijn

Richtlijn 93/68/EG introduceerde de geharmoniseerde bepalingen met betrekking tot "CE"-markering.

U kunt de complete richtlijn in PDF te downloaden door cliquing op de volgende link: richtlijn 93 / 68/EC in PDF

 

Dutch