Artikel 25 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - Intrekking

De tekst in rode kleur is het gewijzigde of toegevoegde tekst in vergelijking met de vroegere 98/37/EG machinerichtlijn.


Artikel 25 : Intrekking

Richtlijn 98/37/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage XII.

Comment:

This article has been updated by the « corrigendum » Official Journal L 76, 16.3.2007, that mentions :

Corrigendum to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC - (Official Journal of the European Union L 157 of 9 June 2006)

On page 34, Article 25, first subparagraph:

for: ‘Directive 98/37/EC is hereby repealed.’,

read: Directive 98/37/EC is hereby repealed as from 29 December 2009.’

Original Comment:

Cet article a été modifié par le « corrigendum » Official Journal L 76, 16.3.2007, précisant :

Corrigendum to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC - (Official Journal of the European Union L 157 of 9 June 2006)

On page 34, Article 25, first subparagraph:

for: ‘Directive 98/37/EC is hereby repealed.’,

read: Directive 98/37/EC is hereby repealed as from 29 December 2009.’

Dutch