BIJLAGE III machines RICHTLIJN 89/392/EEG

BIJLAGE III EG-MERKTEKEN

Het EG-merkteken bestaat uit het hieronder afgebeelde symbool en de laatste twee cijfers van het jaar waarin het merkteken is aangebracht.

 

De onderscheiden onderdelen van het EG-merkteken moeten duidelijk dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm moet bedragen.

Dutch