BIJLAGE IV machines RICHTLIJN 89/392/EEG

BIJLAGE IV SOORTEN MACHINES WAARVOOR DE IN ARTIKEL 8, LID 2, ONDER b) EN c), BEDOELDE PROCEDURE MOET WORDEN TOEGEPAST 1.

1. Cirkelzagen, eenbladig en meerbladig, voor hout- en vleesbewerking

1.1. Zaagmachines, waarbij het werktuig zich tijdens het werk in een vaste stand bevindt, voorzien van een vast tafelblad en met manuele toevoer van het werkstuk of met verwijderbare meenemer.

1.2. Zaagmachines, waarbij het werktuig zich tijdens het werk in een vaste stand bevindt, voorzien van een tafel-zaagbok of een heen en weer gaande slede die met de hand wordt verplaatst.

1.3. Zaagmachines, waarbij het werktuig zich tijdens het werk in een vaste stand bevindt en die bij de constructie zijn uitgerust met een inrichting voor mechanische toevoer van de te zagen werkstukken, waarbij het materiaal met de hand wordt toe- en/of afgevoerd.

1.4. Zaagmachines, waarbij het werktuig tijdens het werk beweegbaar is en mechanisch wordt verplaatst, waarbij het materiaal met de hand wordt toe- en/of afgevoerd.

2. Vlakschaafmachines met handvoeding voor houtbewerking.

3. Eenzijdige schaafmachines met manuele toevoer en/of afvoer voor houtbewerking.

4. Lintzagen met tafelblad of met beweegbare slede en met manuele toevoer en/of afvoer voor hout- en vleesbewerking.

5. Gecombineerde machines van de onder 1 tot en met 4 en 7 bedoelde types voor houtbewerking.

6. Pennenbanken met verschillende spillen met handvoeding voor houtbewerking.

7. Freesmachines met verticale as, met handvoeding voor houtbewerking.

8. Draagbare kettingzaagmachines voor houtbewerking.

9. Persen, met inbegrip van buigmachines, voor koude metaalbewerking, waarbij het materiaal met de hand wordt toe- en/of afgevoerd en de beweegbare werktuigen een slaglengte kunnen hebben van meer dan 6 mm en een snelheid van meer dan 30 mm/s.

10. Machines voor het spuitgieten en persen van kunststoffen met manuele toevoer of afvoer van het materiaal.

11. Machines voor het spuitgieten en persen van rubber met manuele toevoer of aanvoer van het materiaal.

12. Schiethamers.

Dutch