BIJLAGE IX machines RICHTLIJN 98/37/EG

BIJLAGE IX : CONCORDANTIETABEL

Richtlijn 89/392/EEG

Onderhavige richtlijn

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2, eerste alinea

Artikel 1, lid 2, punt a), eerste streepje

Artikel 1, lid 2, tweede alinea

Artikel 1, lid 2, punt a), tweede streepje

Artikel 1, lid 2, derde alinea

Artikel 1, lid 2, punt a), derde streepje

Artikel 1, lid 2, vierde alinea

Artikel 1, lid 2, punt b)

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 4

Artikel 1, lid 4

Artikel 1, lid 5

Artikel 1, lid 5

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 2

Artikel 8, lid 2

Artikel 8, lid 3

Artikel 8, lid 3

Artikel 8, lid 4

Artikel 8, lid 4

Artikel 8, lid 4 bis

Artikel 8, lid 5

Artikel 8, lid 5

Artikel 8, lid 6

Artikel 8, lid 6

Artikel 8, lid 7

Artikel 8, lid 7

Artikel 8, lid 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13, lid 1

Artikel 13, lid 2

Artikel 13, lid 3

Artikel 13, lid 1

Artikel 13, lid 4

Artikel 13, lid 2

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VII

Bijlage VIII

Bijlage IX

 

Dutch