Bijlage VI van de machinerichtlijn 2006/42/EG

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.


BIJLAGE VI - Montagehandleiding voor niet voltooide machines

De montagehandleiding voor een niet voltooide machine moet een beschrijving bevatten van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een correcte assemblage met de uiteindelijke machine mogelijk te maken zonder dat de veiligheid en gezondheid in gevaar worden gebracht.

De handleiding moet worden opgesteld in een officiële taal van de Gemeenschap die aanvaardbaar is voor de fabrikant van de machine waarin de niet voltooide machine wordt ingebouwd of diens gemachtigde.

Comment : A VI-1

This appendix is new. It specifies the contents of this instruction in accordance with requirements set out in section 13 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

It should be noted that this assembly instructions must be delivered to the integrator of the final machine, but it is not a document to be given to the end user of the machine.

 

Original Comment : A VI-1

Cette annexe est nouvelle. Elle précise le contenu de cette notice en application des exigences définies à l’article 13 de la directive machines 2006/42/CE.

Il faut noter que cette notice d’assemblage doit être livrée à l’intégrateur de la machine finale, mais n’est pas un document à remettre à l’utilisateur final de la machine.

 
Dutch