Bijlage XII Machinerichtlijn 2006/42/EG - Concordantietabel machinerichtlijn 2006/42/EG en MD 1998/37/CE

The text in RED color is the amended or added text in comparison with the former 98/37/EC machinery directive.

 


 

BIJLAGE XII - Concordantietabel

Deze tabel geeft de overeenkomsten weer tussen delen van Richtlijn 98/37/EG en de delen van deze richtlijn die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. De inhoud van de overeenkomende gedeelten is evenwel niet noodzakelijk identiek.

 

Richtlijn 98/37/EG

 Deze richtlijn

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2, onder a)

 Artikel 2, onder a) en b)

Artikel 1, lid 2, onder b)

 Artikel 2, onder c)

Artikel 1, lid 3

 Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 4

 Artikel 3

Artikel 1, lid 5

 —

Artikel 2, lid 1

 Artikel 4, lid 1

Artikel 2, lid 2

 Artikel 15

Artikel 2, lid 3

 Artikel 6, lid 3

Artikel 3

 Artikel 5, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

 Artikel 6, lid 1

Artikel 4, lid 2, eerste alinea

 Artikel 6, lid 2

Artikel 4, lid 2, tweede alinea

 —

Artikel 4, lid 3

 —

Artikel 5, lid 1, eerste alinea

 Artikel 7, lid 1

Artikel 5, lid 1, tweede alinea

 —

Artikel 5, lid 2, eerste alinea

 Artikel 7, leden 2 en 3

Artikel 5, lid 2, laatste alinea

 —

Artikel 5, lid 3

 Artikel 7, lid 4

Artikel 6, lid 1

 Artikel 10

Artikel 6, lid 2

 Artikel 22

Artikel 7, lid 1

 Artikel 11, leden 1 en 2

Artikel 7, lid 2

 Artikel 11, leden 3 en 4

Artikel 7, lid 3

 Artikel 11, lid 4

Artikel 7, lid 4

 Artikel 11, lid 5

Artikel 8, lid 1, eerste alinea

 Artikel 5, lid 1, onder e), en artikel 12, lid 1

Artikel 8, lid 1, tweede alinea

 Artikel 5, lid 1, onder f)

Artikel 8, lid 2, onder a)

 Artikel 12, lid 2

Artikel 8, lid 2, onder b)

 Artikel 12, lid 4

Artikel 8, lid 2, onder c)

 Artikel 12, lid 3

Artikel 8, lid 3

 —

Artikel 8, lid 4

 —

Artikel 8, lid 5

 —

Artikel 8, lid 6

 Artikel 5, lid 4

Artikel 8, lid 7

 —

Artikel 8, lid 8

 —

Artikel 9, lid 1, eerste alinea

 Artikel 14, lid 1

Artikel 9, lid 1, tweede alinea

 Artikel 14, lid 4

Artikel 9, lid 2

 Artikel 14, leden 3 en 5

Artikel 9, lid 3

 Artikel 14, lid 8

Artikel 10, leden 1 tot en met 3

 Artikel 16, leden 1 tot en met 3

Artikel 10, lid 4

 Artikel 17

Artikel 11

 Artikel 20

Artikel 12

 Artikel 21

Artikel 13, lid 1

 Artikel 26, lid 2

Artikel 13, lid 2

 —

Artikel 14

 —

Artikel 15

 Artikel 28

Artikel 16

 Artikel 29

Bijlage I — Opmerking vooraf 1

 Bijlage I — Algemene beginselen 2

Bijlage I — Opmerking vooraf 2

 Bijlage I — Algemene beginselen 3

Bijlage I — Opmerking vooraf 3

 Bijlage I — Algemene beginselen 4

Bijlage I, deel 1

 Bijlage I, deel 1

Bijlage I, punt 1.1.

 Bijlage I, punt 1.1.

Bijlage I, punt 1.1.1.

 Bijlage I, punt 1.1.1.

Bijlage I, punt 1.1.2.

 Bijlage I, punt 1.1.2.

Bijlage I, punt 1.1.2, onder d)

 Bijlage I, punt 1.1.6.

Bijlage I, punt 1.1.3.

 Bijlage I, punt 1.1.3.

Bijlage I, punt 1.1.4.

 Bijlage I, punt 1.1.4.

Bijlage I, punt 1.1.5.

 Bijlage I, punt 1.1.5.

Bijlage I, punt 1.2.

 Bijlage I, punt 1.2.

Bijlage I, punt 1.2.1.

 Bijlage I, punt 1.2.1.

Bijlage I, punt 1.2.2.

 Bijlage I, punt 1.2.2.

Bijlage I, punt 1.2.3.

 Bijlage I, punt 1.2.3.

Bijlage I, punt 1.2.4.

 Bijlage I, punt 1.2.4.

Bijlage I, punt 1.2.4, leden 1 tot en met 3

 Bijlage I, punt 1.2.4.1.

Bijlage I, punt 1.2.4, leden 4 tot en met 6

 Bijlage I, punt 1.2.4.3.

Bijlage I, punt 1.2.4, lid 7

 Bijlage I, punt 1.2.4.4.

Bijlage I, punt 1.2.5.

 Bijlage I, punt 1.2.5.

Bijlage I, punt 1.2.6.

 Bijlage I, punt 1.2.6.

Bijlage I, punt 1.2.7.

 Bijlage I, punt 1.2.1.

Bijlage I, punt 1.2.8.

 Bijlage I, punt 1.1.6.

Bijlage I, punt 1.3.

 Bijlage I, punt 1.3.

Bijlage I, punt 1.3.1.

 Bijlage I, punt 1.3.1.

Bijlage I, punt 1.3.2.

 Bijlage I, punt 1.3.2.

Bijlage I, punt 1.3.3.

 Bijlage I, punt 1.3.3.

Bijlage I, punt 1.3.4.

 Bijlage I, punt 1.3.4.

Bijlage I, punt 1.3.5.

 Bijlage I, punt 1.3.5.

Bijlage I, punt 1.3.6.

 Bijlage I, punt 1.3.6.

Bijlage I, punt 1.3.7.

 Bijlage I, punt 1.3.7.

Bijlage I, punt 1.3.8

 Bijlage I, punt 1.3.8.

Bijlage I, punt 1.3.8, onder A

 Bijlage I, punt 1.3.8.1.

Bijlage I, punt 1.3.8, onder B

 Bijlage I, punt 1.3.8.2.

Bijlage I, punt 1.4.

 Bijlage I, punt 1.4.

Bijlage I, punt 1.4.1.

 Bijlage I, punt 1.4.1.

Bijlage I, punt 1.4.2.

 Bijlage I, punt 1.4.2.

Bijlage I, punt 1.4.2.1.

 Bijlage I, punt 1.4.2.1.

Bijlage I, punt 1.4.2.2.

 Bijlage I, punt 1.4.2.2.

Bijlage I, punt 1.4.2.3.

 Bijlage I, punt 1.4.2.3.

Bijlage I, punt 1.4.3.

 Bijlage I, punt 1.4.3.

Bijlage I, punt 1.5.

 Bijlage I, punt 1.5.

Bijlage I, punt 1.5.1.

 Bijlage I, punt 1.5.1.

Bijlage I, punt 1.5.2.

 Bijlage I, punt 1.5.2.

Bijlage I, punt 1.5.3.

 Bijlage I, punt 1.5.3.

Bijlage I, punt 1.5.4.

 Bijlage I, punt 1.5.4.

Bijlage I, punt 1.5.5.

 Bijlage I, punt 1.5.5.

Bijlage I, punt 1.5.6.

 Bijlage I, punt 1.5.6.

Bijlage I, punt 1.5.7.

 Bijlage I, punt 1.5.7.

Bijlage I, punt 1.5.8.

 Bijlage I, punt 1.5.8.

Bijlage I, punt 1.5.9.

 Bijlage I, punt 1.5.9.

Bijlage I, punt 1.5.10.

 Bijlage I, punt 1.5.10.

Bijlage I, punt 1.5.11.

 Bijlage I, punt 1.5.11.

Bijlage I, punt 1.5.12.

 Bijlage I, punt 1.5.12.

Bijlage I, punt 1.5.13.

 Bijlage I, punt 1.5.13.

Bijlage I, punt 1.5.14.

 Bijlage I, punt 1.5.14.

Bijlage I, punt 1.5.15.

 Bijlage I, punt 1.5.15.

Bijlage I, punt 1.6.

 Bijlage I, punt 1.6.

Bijlage I, punt 1.6.1.

 Bijlage I, punt 1.6.1.

Bijlage I, punt 1.6.2.

 Bijlage I, punt 1.6.2.

Bijlage I, punt 1.6.3.

 Bijlage I, punt 1.6.3.

Bijlage I, punt 1.6.4.

 Bijlage I, punt 1.6.4.

Bijlage I, punt 1.6.5.

 Bijlage I, punt 1.6.5.

Bijlage I, punt 1.7.

 Bijlage I, punt 1.7.

Bijlage I, punt 1.7.0.

 Bijlage I, punt 1.7.1.1.

Bijlage I, punt 1.7.1.

 Bijlage I, punt 1.7.1.2.

Bijlage I, punt 1.7.2.

 Bijlage I, punt 1.7.2.

Bijlage I, punt 1.7.3.

 Bijlage I, punt 1.7.3.

Bijlage I, punt 1.7.4.

 Bijlage I, punt 1.7.4.

Bijlage I, punt 1.7.4, onder b) en h)

 Bijlage I, punt 1.7.4.1.

Bijlage I, punt 1.7.4, onder a), c) en e) tot en met g)

 Bijlage I, punt 1.7.4.2.

Bijlage I, punt 1.7.4, onder d)

 Bijlage I, punt 1.7.4.3.

Bijlage I, deel 2

 Bijlage I, deel 2

Bijlage I, punt 2.1.

 Bijlage I, punt 2.1.

Bijlage I, punt 2.1, lid 1

 Bijlage I, punt 2.1.1.

Bijlage I, punt 2.1, lid 2

 Bijlage I, punt 2.1.2.

Bijlage I, punt 2.2.

 Bijlage I, punt 2.2.

Bijlage I, punt 2.2, lid 1

 Bijlage I, punt 2.2.1.

Bijlage I, punt 2.2, lid 2

 Bijlage I, punt 2.2.1.1.

Bijlage I, punt 2.3.

 Bijlage I, punt 2.3.

Bijlage I, deel 3

 Bijlage I, deel 3

Bijlage I, punt 3.1.

 Bijlage I, punt 3.1.

Bijlage I, punt 3.1.1.

 Bijlage I, punt 3.1.1.

Bijlage I, punt 3.1.2.

 Bijlage I, punt 1.1.4.

Bijlage I, punt 3.1.3.

 Bijlage I, punt 1.1.5.

Bijlage I, punt 3.2.

 Bijlage I, punt 3.2.

Bijlage I, punt 3.2.1.

 Bijlage I, punten 1.1.7. en 3.2.1.

Bijlage I, punt 3.2.2.

 Bijlage I, punten 1.1.8. en 3.2.2.

Bijlage I, punt 3.2.3.

 Bijlage I, punt 3.2.3.

Bijlage I, punt 3.3.

 Bijlage I, punt 3.3.

Bijlage I, punt 3.3.1.

 Bijlage I, punt 3.3.1.

Bijlage I, punt 3.3.2.

 Bijlage I, punt 3.3.2.

Bijlage I, punt 3.3.3.

 Bijlage I, punt 3.3.3.

Bijlage I, punt 3.3.4.

 Bijlage I, punt 3.3.4.

Bijlage I, punt 3.3.5.

 Bijlage I, punt 3.3.5.

Bijlage I, punt 3.4.

 Bijlage I, punt 3.4.

Bijlage I, punt 3.4.1, lid 1

 Bijlage I, punt 1.3.9.

Bijlage I, punt 3.4.1, lid 2

 Bijlage I, punt 3.4.1.

Bijlage I, punt 3.4.2.

 Bijlage I, punt 1.3.2.

Bijlage I, punt 3.4.3.

 Bijlage I, punt 3.4.3.

Bijlage I, punt 3.4.4.

 Bijlage I, punt 3.4.4.

Bijlage I, punt 3.4.5.

 Bijlage I, punt 3.4.5.

Bijlage I, punt 3.4.6.

 Bijlage I, punt 3.4.6.

Bijlage I, punt 3.4.7.

 Bijlage I, punt 3.4.7.

Bijlage I, punt 3.4.8.

 Bijlage I, punt 3.4.2.

Bijlage I, punt 3.5.

 Bijlage I, punt 3.5.

Bijlage I, punt 3.5.1.

 Bijlage I, punt 3.5.1.

Bijlage I, punt 3.5.2.

 Bijlage I, punt 3.5.2.

Bijlage I, punt 3.5.3.

 Bijlage I, punt 3.5.3.

Bijlage I, punt 3.6.

 Bijlage I, punt 3.6.

Bijlage I, punt 3.6.1.

 Bijlage I, punt 3.6.1.

Bijlage I, punt 3.6.2.

 Bijlage I, punt 3.6.2.

Bijlage I, punt 3.6.3.

 Bijlage I, punt 3.6.3.

Bijlage I, punt 3.6.3, onder a)

 Bijlage I, punt 3.6.3.1.

Bijlage I, punt 3.6.3, onder b)

 Bijlage I, punt 3.6.3.2.

Bijlage I, deel 4

 Bijlage I, deel 4

Bijlage I, punt 4.1.

 Bijlage I, punt 4.1.

Bijlage I, punt 4.1.1.

 Bijlage I, punt 4.1.1.

Bijlage I, punt 4.1.2.

 Bijlage I, punt 4.1.2.

Bijlage I, punt 4.1.2.1.

 Bijlage I, punt 4.1.2.1.

Bijlage I, punt 4.1.2.2.

 Bijlage I, punt 4.1.2.2.

Bijlage I, punt 4.1.2.3.

 Bijlage I, punt 4.1.2.3.

Bijlage I, punt 4.1.2.4.

 Bijlage I, punt 4.1.2.4.

Bijlage I, punt 4.1.2.5.

 Bijlage I, punt 4.1.2.5.

Bijlage I, punt 4.1.2.6.

 Bijlage I, punt 4.1.2.6.

Bijlage I, punt 4.1.2.7.

 Bijlage I, punt 4.1.2.7.

Bijlage I, punt 4.1.2.8.

 Bijlage I, punt 1.5.16.

Bijlage I, punt 4.2.

 Bijlage I, punt 4.2.

Bijlage I, punt 4.2.1.

 —

Bijlage I, punt 4.2.1.1.

 Bijlage I, punt 1.1.7.

Bijlage I, punt 4.2.1.2.

 Bijlage I, punt 1.1.8.

Bijlage I, punt 4.2.1.3.

 Bijlage I, punt 4.2.1.

Bijlage I, punt 4.2.1.4.

 Bijlage I, punt 4.2.2.

Bijlage I, punt 4.2.2.

 Bijlage I, punt 4.2.3.

Bijlage I, punt 4.2.3.

 Bijlage I, punten 4.1.2.7. en 4.1.2.8.2.

Bijlage I, punt 4.2.4.

 Bijlage I, punt 4.1.3.

Bijlage I, punt 4.3.

 Bijlage I, punt 4.3.

Bijlage I, punt 4.3.1.

 Bijlage I, punt 4.3.1.

Bijlage I, punt 4.3.2.

 Bijlage I, punt 4.3.2.

Bijlage I, punt 4.3.3.

 Bijlage I, punt 4.3.3.

Bijlage I, punt 4.4.

 Bijlage I, punt 4.4.

Bijlage I, punt 4.4.1.

 Bijlage I, punt 4.4.1.

Bijlage I, punt 4.4.2.

 Bijlage I, punt 4.4.2.

Bijlage I, deel 5

 Bijlage I, deel 5

Bijlage I, punt 5.1.

 Bijlage I, punt 5.1.

Bijlage I, punt 5.2.

 Bijlage I, punt 5.2.

Bijlage I, punt 5.3.

 —

Bijlage I, punt 5.4.

 Bijlage I, punt 5.3.

Bijlage I, punt 5.5.

 Bijlage I, punt 5.4.

Bijlage I, punt 5.6.

 Bijlage I, punt 5.5.

Bijlage I, punt 5.7.

 Bijlage I, punt 5.6.

Bijlage I, deel 6

 Bijlage I, deel 6

Bijlage I, punt 6.1.

 Bijlage I, punt 6.1.

Bijlage I, punt 6.1.1.

 Bijlage I, punt 4.1.1, onder g)

Bijlage I, punt 6.1.2.

 Bijlage I, punt 6.1.1.

Bijlage I, punt 6.1.3.

 Bijlage I, punt 6.1.2.

Bijlage I, punt 6.2.

 Bijlage I, punt 6.2.

Bijlage I, punt 6.2.1.

 Bijlage I, punt 6.2.

Bijlage I, punt 6.2.2.

 Bijlage I, punt 6.2.

Bijlage I, punt 6.2.3.

 Bijlage I, punt 6.3.1.

Bijlage I, punt 6.3.

 Bijlage I, punt 6.3.2.

Bijlage I, punt 6.3.1.

 Bijlage I, punt 6.3.2, lid 3

Bijlage I, punt 6.3.2.

 Bijlage I, punt 6.3.2, lid 4

Bijlage I, punt 6.3.3.

 Bijlage I, punt 6.3.2, lid 1

Bijlage I, punt 6.4.1.

 Bijlage I, punten 4.1.2.1, 4.1.2.3 en 6.1.1.

Bijlage I, punt 6.4.2.

 Bijlage I, punt 6.3.1.

Bijlage I, punt 6.5.

 Bijlage I, punt 6.5.

Bijlage II, delen A en B

 Bijlage II, ppunt 1, onder A

Bijlage II, deel C

 —

Bijlage III

 Bijlage III

Bijlage IV.A.1 (1.1. tot 1.4.)

 Bijlage IV.1 (1.1. tot 1.4.)

Bijlage IV.A.2

 Bijlage IV.2

Bijlage IV.A.3

 Bijlage IV.3

Bijlage IV.A.4

 Bijlage IV.4 (4.1. en 4.2.)

Bijlage IV.A.5

 Bijlage IV.5

Bijlage IV.A.6

 Bijlage IV.6

Bijlage IV.A.7

 Bijlage IV.7

Bijlage IV.A.8

 Bijlage IV.8

Bijlage IV.A.9

 Bijlage IV.9

Bijlage IV.A.10

 Bijlage IV.10

Bijlage IV.A.11

 Bijlage IV.11

Bijlage IV.A.12 (eerste en tweede streepje)

 Bijlage IV.12 (12.1. en 12.2.)

Bijlage IV.A.12 (derde streepje)

 —

Bijlage IV.A.13

 Bijlage IV.13

Bijlage IV.A.14, eerste deel

 Bijlage IV.15

Bijlage IV.A.14, tweede deel

 Bijlage IV.14

Bijlage IV.A.15

 Bijlage IV.16

Bijlage IV.A.16

 Bijlage IV.17

Bijlage IV.A.17

 —

Bijlage IV.B.1

 Bijlage IV.19

Bijlage IV.B.2

 Bijlage IV.21

Bijlage IV.B.3

 Bijlage IV.20

Bijlage IV.B.4

 Bijlage IV.22

Bijlage IV.B.5

 Bijlage IV.23

Bijlage V, punt 1

 —

Bijlage V, punt 2

 —

Bijlage V, punt 3, eerste alinea, onder a)

 Bijlage VII, deel A, punt 1, eerste alinea, onder a)

Bijlage V, punt 3, eerste alinea, onder b)

 Bijlage VII, deel A, punt 1, eerste alinea, onder b)

Bijlage V, punt 3, tweede alinea

 Bijlage VII, deel A, punt 1, tweede alinea

Bijlage V, punt 3, derde alinea

 Bijlage VII, deel A, punt 3

Bijlage V, punt 4, onder a)

 Bijlage VII, deel A, punt 2, tweede en derde alinea

Bijlage V, punt 4, onder b)

 Bijlage VII, deel A, punt 2, eerste alinea

Bijlage V, punt 4, onder c)

 Bijlage VII, deel A, inleiding

Bijlage VI, punt 1

 Bijlage IX, inleiding

Bijlage VI, punt 2

 Bijlage IX, punten 1 en 2

Bijlage VI, punt 3

 Bijlage IX, punt 3

Bijlage VI, punt 4, eerste alinea

 Bijlage IX, punt 4, eerste alinea

Bijlage VI, punt 4, tweede alinea

 Bijlage IX, punt 7

Bijlage VI, punt 5

 Bijlage IX, punt 6

Bijlage VI, punt 6, eerste zin

 Bijlage IX, punt 5

Bijlage VI, punt 6, tweede en derde zin

 Artikel 14, lid 6

Bijlage VI, punt 7

 Bijlage IX, punt 8

Bijlage VII, punt 1

 Bijlage XI, punt 1

Bijlage VII, punt 2

 Bijlage XI, punt 2

Bijlage VII, punt 3

 Bijlage XI, punt 3

Bijlage VII, punt 4

 Bijlage XI, punt 4

Bijlage VII, punt 5

 Bijlage XI, punt 5

Bijlage VII, punt 6

 Bijlage XI, punt 6

Bijlage VII, punt 7

 Bijlage XI, punt 7

Bijlage VIII

 —

Bijlage IX

 —

Dutch