De SAFEC project - een veiligheidsvoorziening in een ATEX

Het volgende is een gedeeltelijke vertaling van het stuk te zien zijn in het Engels

Opdracht nr CT98-2255 bepalen van categorieën elektrische apparatuur die wordt gebruikt in een potentieel explosieve omgeving Veiligheid (SAFEC)

Behoefte

Bestaande CENELEC normen hebben betrekking op verschillende types van elektrische apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. De EU ATEX 100A - 94/9 / EG - introduceerde de essentiële veiligheidseisen en een systeem van categorisering. EN 954, in het kader van de Machinerichtlijn heeft een ander systeem voor het categoriseren van beveiligingssystemen van die van de ATEX. Een classificatie systeem te ontwikkelen die compatibel zijn met deze en met de normen voor kritische systemen voor beveiliging, zoals gedefinieerd in IEC 61508 is.

Doelstellingen

Het doel is:

 • schrijf een beschrijving van de juiste onderdelen van de veiligheid.
 • definieer de veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt in elektrische apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en bestuderen hun eigenschappen en hun prestaties in termen van bepaalde onderverdelingen.
 • schrijft een methode voor het identificeren wanneer een bepaald onderdeel te gebruiken, rekening houdend met de toepassing en de werkomgeving van het apparaat.
 • bepalen de correspondentie tussen de voorgestelde indeling en de essentiële eisen van de relevante effect.

Werkprogramma

 • Taak nummer 1 is om maatregelen van target mislukkingen leiden onder de ATEX-eisen. Deze kunnen in termen van betrouwbaarheid en / of het aantal defecten moeten falen veroorzaken op aanvraag.
 • Taak 2 is de normen zoals EN 954 en IEC 61508 evalueren op hun vermogen om te kunnen worden opgenomen in de beschrijving en certificering als gedefinieerd wat doelen zijn bereikt.
 • Taak nummer 3 is om de soorten van veiligheidsvoorzieningen die momenteel in gebruik zijn te identificeren.
 • Taak nummer 4 is om deze beveiligingen te bestuderen om de kenmerken en de prestaties ten opzichte van maatregelen van doelstelling falen bepalen.
 • Taak nummer 5 is een methodologie voor het testen, validatie en certificering te bepalen.
 • Taak nummer 6 is om het rapport en de voorstellen lopende standaardisatie te bereiden.

Resultaten en prestaties

Een aantal problemen vastgesteld met het gebruik van EN 954 voor de certificering van de veiligheid, omdat de gedefinieerde categorieën zijn niet hiërarchisch in termen van betrouwbaarheid / integriteit. IEC 61508 heeft de voorkeur. het Safety Integrity Level (SIL) Safety Integrity Level (SIL), zoals gedefinieerd door de IEC 61508 norm is een geschikt doelwit maatstaf voor het bepalen van apparaten sécurité.Cependant, zal het ook nodig zijn om de tolerantie-eisen te definiëren Extra niet voldoen aan de ATEX-richtlijn. De doelstellingen doelstelling in termen van SIL voor veiligheidsfuncties en daarmee de veiligheidsvoorzieningen werden gekalibreerd, rekening houdend met de individuele risico criteria, de ongevallenstatistieken en de prestaties van de bestaande veiligheidsvoorzieningen. Een goed compromis is bereikt tussen de verschillende kalibratie methoden. SIL eisen vastgesteld voor de veiligheidsfunctie van de preventie tegen het risico van een explosie voor elke gevarenzone, dwz SIL 4 in zone 0; SIL3 in zone 1 en SIL 1 in Zone 2 Het doel SIL voor een bepaalde veiligheid apparaat kan onder het niveau van de vraag en kunnen worden gedeeld tussen het veiligheidsapparaat en de rest van de apparatuur. IEC 61508 is de meest geschikte concept voor certificering.Een certificatiesysteem werd voorgesteld op basis van de benadering van de levenscyclus van de IEC 61508 veiligheid.

 

Beknopt verslag van SAFEC

 1. Introduction                                                      
  1. Background                                     
  2. The SAFEC project                                   
  3. Scope                                                         
  4. Liaison with CENELEC and CEN                       
 2. Identification of safety devices                                     
 3. Review of control system standards                            
  1. EN 954-1 requirements                                           
  2. IEC 61508 requirements                            
  3. Summary of the standards with respect to the ATEX

Directive                                                     

 1. Choice of target failure measures                                              
  1. Types of target failure measure                              
  2. Discussion                                                   
 2. Calibration of SIL requirements                                    
  1. Introduction                                    
  2. Use of individual risk criteria                                 
  3. Use of accident statistics                            
  4. Estimation of SILs for existing safety devices                  
  5. Discussion and calibration of SIL targets             
 3. Methodology for testing, validation and certification              
  1. Introduction                                   
  2. Requirements of certification scheme                    
  3. Selection of a concept for certification                 
  4. Certification scheme                                               
 4. Conclusions                                                       
 5. References                                                                     

Appendix 1                Detailed Guidelines for testing, validation and Certification                                    

Appendix 2                Details of SAFEC partners                         

 

Annex A         Report on Task 1. Derivation of target failure measures

Annex B         Report on Task 2. Assessment of current control system standards

Annex C         Report on Task 3.  Identification of “used safety devices”

Annex D         Report on Task 4. Study of Used Safety Devices

Annex E         Report on task 5. Methodology for testing, validation and certification


Téléchargez les différents fichiers au format PDF

Final report of SAFEC project 

Appendix 1                Detailed Guidelines for testing, validation and Certification                                    

Appendix 2                Details of SAFEC partners                         

Annex A         Report on Task 1. Derivation of target failure measures

Annex B         Report on Task 2. Assessment of current control system standards

Annex C         Report on Task 3.  Identification of “used safety devices”

Annex D         Report on Task 4. Study of Used Safety Devices

Annex E         Report on task 5. Methodology for testing, validation and certification

 

Dutch