Geharmoniseerde normen lijst ATEX 94/9/EG - OJ C 335 - 09/10/2015

9.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 335/10


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 335/02)

ENO 

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en het vervaardigen van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 1: Algemene eisen

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Datum verstreken

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Veiligheidseisen van machines — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines — Deel 2: Druk- en verfmachines inclusief voordrukmachines

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Datum verstreken

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Explosiepreventie en -bescherming — Deel 1: Grondbeginselen en methodologie

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Datum verstreken

(31.7.2014)

CEN

EN 1127-2:2014

Ontploffingsgevaarlijke atmosferen — Voorkoming van en bescherming tegen explosies — Deel 2: Grondbeginselen en methodologie voor mijnbouw

12.12.2014

EN 1127-2:2002+A1:2008

Datum verstreken

(31.12.2014)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Uitrusting en onderdelen voor gebruik in ondergrondse mijnen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

20.8.2008

EN 1710:2005

Datum verstreken

(28.12.2009)

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen — Inzet in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen — Gebruik in gebieden met ontbrandbare gassen, dampen, nevels en stof

4.5.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Datum verstreken

(30.9.2013)

CEN

EN 1834-1:2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar — Deel 1: Motoren van groep II voor gebieden met ontplofbare gassen en dampen

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar — Deel 2: Motoren van groep I voor gebruik in ondergrondse mijnbouw, met gevaar door mijngas en/of brandbaar stof

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding — Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar — Deel 3: Motoren van groep II voor gebruik in gebieden met ontplofbare stofmengsels

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2012

Bepaling van explosiegrenzen van gassen en dampen

22.11.2012

EN 1839:2003

Datum verstreken

(31.3.2013)

CEN

EN 1953:2013

Verstuif- en spuitapparatuur voor bekledingsmaterialen — Veiligheidseisen

5.11.2013

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Bekledingsinstallaties — Machines voor het aanbrengen van vloeibare organische materialen door dompelen en elektroforese — Veiligheidseisen

17.9.2010

EN 12581:2005

Datum verstreken

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Machines voor de toevoer en circulatie van bekledingsmaterialen onder druk — Veiligheidseisen

17.9.2010

EN 12621:2006

Datum verstreken

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mengmachines voor deklaagmaterialen — Veiligheidseisen — Deel 1: Mengmachines voor gebruik bij het herstel van voertuigen

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Datum verstreken

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2012

Tankstations — Constructie en prestatie van automatische vulpistolen voor gebruik op brandstofzuilen

3.8.2012

EN 13012:2001

Datum verstreken

(31.12.2012)

CEN

EN 13160-1:2003

Lekdetectiesystemen — Deel 1: Algemene principes

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2012

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Termen en definities voor apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen

12.2.2013

EN 13237:2003

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13463-1:2009

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Deel 1: Basismethoden en eisen

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Datum verstreken

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Niet-elektrische materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Deel 2 — Bescherming door stromingsbeperkende omhulsels „fr”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Deel 3: Bescherming door drukvast omhulsel „d”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen — Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid „c”

18.11.2011

EN 13463-5:2003

Datum verstreken

(31.7.2014)

CEN

EN 13463-6:2005

Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Deel 6: Bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen „b”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Niet-elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Deel 8: Bescherming door onderdompeling in vloeistof „k”

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen

9.3.2006

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Tankstations — Deel 1: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van meetpompen, brandstofzuilen en pompinstallaties op afstand

3.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Datum verstreken

(30.11.2012)

CEN

EN 13617-2:2012

Tankstations — Deel 2: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van veiligheidsonderbrekers voor gebruik op meetpompen en brandstofzuilen

4.5.2012

EN 13617-2:2004

Datum verstreken

(30.9.2012)

CEN

EN 13617-3:2012

Tankstations — Deel 3: Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van schuifspanningsventielen

4.5.2012

EN 13617-3:2004

Datum verstreken

(30.9.2012)

CEN

EN 13617-4:2012

Tankstations — Deel 4: Veiligheideisen voor de constructie en prestatie van kettingkwartels voor gebruik van meetpompen en verdelers

5.11.2013

 

 

CEN

EN 13760:2003

LPG vulsysteem voor wegvoertuigen voor licht en zwaar belaste voertuigen — Inspuitstuk, beproevingseisen en afmetingen

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen — Bepaling van de minimumontstekingsenergie van stof/lucht-mengsels

20.5.2003

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Hijskranen — Offshore kranen — Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden

5.11.2013

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 1: Bepaling van de maximale ontploffingsdruk pmax van stofwolken

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Datum verstreken

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Bepaling van ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 2: Bepaling van de maximale drukstijging (dp/dt)max van stofwolken

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Datum verstreken

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Bepaling van ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 3: Bepaling van de onderste explosiegrens (LEL) van stofwolken

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Datum verstreken

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken — Deel 4: Bepaling van de de zuurstofgrensconcentratie LOC in stofwolken

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Datum verstreken

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systemen voor ontploffingsonderdrukking

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Materieel bestand tegen ontploffingen

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2012

Drukontlastingssystemen voor stofontploffingen

22.11.2012

EN 14491:2006

Datum verstreken

(28.2.2013)

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Hijskranen — Lieren en takels met motoraandrijving — Deel 1: Lieren met motoraandrijving

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Datum verstreken

(30.4.2010)

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Hijskranen — Lieren en takels met motoraandrijving — Deel 2: Takels met motoraandrijving

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Datum verstreken

(16.4.2010)

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Bepaling van de zelfontstekingstemperatuur van gassen en dampen

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Beschermingssystemen — Deel 1: 2-bar ontploffingsbestendige ventilatieconstructie

9.3.2006

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingsgevaar in ondergrondse mijnen — Beveiligingssystemen — Deel 2: Waterafdichtingen

12.12.2007

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Beveiligingssystemen — Deel 4: Automatische explosiedempende installatie in graafmachines

12.12.2007

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Veiligheid van machines — Secundaire staalverwerking — Machines en uitrusting voor de behandeling van vloeibaar staal

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

LPG-uitrusting en toebehoren — Uitrusting voor LPG voor pompstations voor automobielen — Deel 1: Verdelers

4.5.2013

EN 14678-1:2006+A1:2009

Datum verstreken

(30.9.2013)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Veiligheid van machines — Veiligheidseisen voor machines en materieel voor de staalproductie met elektrische boogovens

8.6.2011

EN 14681:2006

Datum verstreken

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Bepaling van de zuurstofgrensconcentratie (LOC) voor brandbare gassen en dampen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Ontluchtingssystemen voor ontploffingen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportbanden voor gebruik in ondergrondse installaties — Veiligheidseisen voor elektriciteit en brandbaarheid

7.7.2010

EN 14973:2006

Datum verstreken

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen — Uitrusting en beveiligingssystemen voor de afvoer van mijngas

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Ontwerp van ventilatoren voor potentieel ontplofbare atmosferen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Beschermingsystemen voor drukontlasting bij gasontploffingen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Ontploffings-Isolatiesystemen

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Bepaling van het zelfontstekingsgedrag van stofophopingen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Methodiek voor de risicobeoordeling van niet-elektrisch materieel en onderdelen bedoeld voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Methodologie voor de functionele veiligheidsbeoordeling van beveiliginssystemen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Tankstations — Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van dompelpompinrichtingen

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Bepaling van ontploffingspunten van brandbare vloeistoffen

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Bepaling van de maximale explosiedruk en de maximale druktoename van gassen en dampen

18.11.2011

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Datum verstreken

(29.2.2012)

CEN

EN 16009:2011

Vlamloze ontploffingsdrukontlastingsinrichtingen

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16020:2011

Ontploffingsomleiders

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16447:2014

Explosie terugslagkleppen

12.12.2014

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Vlamdovers — Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en begrenzingen bij gebruik

17.9.2010

EN 12874:2001

Datum verstreken

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen — Elektrostatische handspuitapparatuur

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatische handspuitapparatuur — Veiligheidseisen — Deel 1: Handspuitapparatuur voor ontvlambare vloeibare lakken

14.3.2014

EN 50050:2006

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatische handspuitapparatuur — Veiligheidseisen — Deel 2: Handspuitapparatuur voor ontvlambaar coating poeders

14.3.2014

EN 50050:2006

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatische handspuitapparatuur — Veiligheidseisen — Deel 3: Handspuitapparatuur voor ontvlambare vlokken

14.3.2014

EN 50050:2006

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van zuurstof — Gebruikseigenschappen en beproevingsmethoden

4.2.2011

EN 50104:2002

+ A1:2004

Datum verstreken

(1.6.2013)

Cenelec

EN 50176:2009

Stationaire elektrostatische uitrusting voor het aanbrengen van ontvlambaar coatingmateriaal in vloeibare vorm — Veiligheidseisen

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stationaire elektrostatische uitrustingen voor het aanbrengen van ontvlambare coating poeders — Veiligheidseisen

16.4.2010

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

22.11.2012

 

Datum verstreken

(23.7.2015)

Cenelec

EN 50223:2015

Stationaire elektrostatische spuitinstallaties voor brandbaar vlokmateriaal — Veiligheidseisen

Dit is de eerste bekendmaking

EN 50223:2010

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof — Eisen voor en beproevingen van toestellen die gebruik maken van programmatuur en digitale technieken

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof — Deel 2-1: Beproevingsmethoden — Methoden voor de bepaling van de minimumontvlammingstemperatuur van stof

6.11.1999

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Materieelgroep I, Categorie MI; Materieel bestemd om te blijven functioneren in aanwezigheid van mijngas en/of brandbaar stof

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Verplaatsbare geventileerde ruimten met of zonder interne gevarenbron

9.3.2006

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Veiligheidsvoorzieningen voor het veilig functioneren van materieel met betrekking tot ontploffingsrisico's

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Explosieve atmosferen — Deel 0: Elektrisch materieel — Algemene eisen

IEC 60079-0:2011 (Gewijzigd) + IS1:2013

14.3.2014

EN 60079-0:2009

Datum verstreken

(2.4.2015)

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

14.3.2014

 

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Explosieve atmosfeer — Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel „d”

IEC 60079-1:2014

Dit is de eerste bekendmaking

EN 60079-1:2007

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Explosieve atmosferen — Deel 2: Bescherming van materieel door inwendige overdruk „p”

IEC 60079-2:2014

Dit is de eerste bekendmaking

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

25.8.2017

Cenelec

EN 60079-5:2015

Explosieve atmosferen — Deel 5: Bescherming van materieel door zandvulling „q”

IEC 60079-5:2015

Dit is de eerste bekendmaking

EN 60079-5:2007

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2007

Explosieve atmosferen — Deel 6: Bescherming van materieel door olievulling „o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Datum verstreken

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Explosieve atmosferen; Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde veiligheid „e”

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Datum verstreken

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2012

Explosieve atmosferen — Deel 11: Bescherming van materieel door intrinsieke veiligheid „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

4.5.2012

EN 60079-27:2008

EN 60079-11:2007

EN 61241-11:2006

Datum verstreken

(4.8.2014)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Explosieve atmosferen — Deel 15: Bescherming van materieel door beschermingswijze „n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Datum verstreken

(1.5.2013)

Cenelec

EN 60079-18:2015

Explosieve atmosferen — Deel 18: Bescherming van materieel door ingiet bescherming „m”

IEC 60079-18:2014

Dit is de eerste bekendmaking

EN 60079-18:2009

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Explosieve atmosferen — Deel 20-1: Materiaalkarakteristieken voor gas en dampclassificatie — Beproevingsmethode en data

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Explosieve atmosferen — Deel 25: Intrinsiek-veilige systemen

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Datum verstreken

(1.10.2013)

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Ontplofbare atmosferen — Deel 26: Materieel met materieelbeschermingsniveau (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

Dit is de eerste bekendmaking

EN 60079-26:2007

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-27:2008

Explosieve atmosferen — Deel 27: Veldbus intrinsiek-veilig concept (FISCO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Datum verstreken

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Explosieve atmosferen — Deel 28: Bescherming van materieel en transmissiesystemen gebruikmakend van optische straling

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Explosieve atmosferen — Deel 29-1: Gasdetectoren — Prestatie-eisen voor detectoren van brandbare gassen

IEC 60079-29-1:2007 (Gewijzigd)

20.8.2008

EN 61779-4:2000

EN 61779-5:2000

EN 61779-3:2000

EN 61779-2:2000

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

Datum verstreken

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Explosieve atmosferen — Deel 29-4: Gasdetectoren — Prestatie-eisen van detectoren die gebruik maken van een optische weg voor de detectie van brandbare gassen

IEC 60079-29-4:2009 (Gewijzigd)

8.6.2011

EN 50241-2:1999

EN 50241-1:1999

+ A1:2004

Datum verstreken

(1.4.2013)

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Explosieve atmosferen — Deel 30-1: Elektrische weerstandsverwarmingslijnen — Algemene eisen en beproevingsmethoden

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Explosieve atmosferen — Deel 31: Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel „t”

IEC 60079-31:2013

12.12.2014

EN 60079-31:2009

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Explosieve atmosferen — Deel 35-1: Petlampen voor gebruik in mijnen waar mijngas voor kan komen — Algemene eisen — Constructie en beproeving in verband met ontploffingsgevaar

IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011

EN 62013-1:2006

Datum verstreken

(30.6.2014)

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Explosieve atmosferen — Deel 34: Het toepassen van kwaliteitssystemen bij de vervaardiging van materieel (ISO/IEC 80079-34:2011)

18.11.2011

EN 13980:2002

Datum verstreken

(25.5.2014)

 

Dutch