geharmoniseerde normen van de Richtlijn 89/686/EEG - 2014/12/12 C 445/17

12.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 445/17


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(voor de EER relevante tekst)

(2014/C 445/03)

ENO

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Eerste bekendmaking PB

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

         

CEN

EN 132:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Definities van termen en pictogrammen

4.6.1999

EN 132:1990

Datum verstreken

(30.6.1999)

CEN

EN 133:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Classificatie

10.8.2002

EN 133:1990

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 134:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Benaming van onderdelen

13.6.1998

EN 134:1990

Datum verstreken

(31.7.1998)

CEN

EN 135:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Lijst van gelijkwaardige termen

4.6.1999

EN 135:1990

Datum verstreken

(30.6.1999)

CEN

EN 136:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Volgelaatmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Datum verstreken

(31.7.1998)

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker — Eisen, beproeving en merken

23.11.2007

EN 137:1993

Datum verstreken

(23.11.2007)

CEN

EN 138:1994

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Zelfaanzuigende slangmaskers voor gebruik met volgelaatmasker, halfmasker of mondstukgarnituur — Eisen, beproevingsmethoden, merken

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers en kwartmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

6.11.1998

EN 140:1989

Datum verstreken

(31.3.1999)

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Mondstukgarnituren — Eisen, beproeving, merken

10.4.2003

EN 142:1989

Datum verstreken

(10.4.2003)

CEN

EN 143:2000

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Deeltjesfilters — Eisen, beproeving, merken

24.1.2001

EN 143:1990

Datum verstreken

(24.1.2001)

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

 

Datum verstreken

(21.12.2006)

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 1: Schroefdraadverbindingen voor aansluiting

24.1.2001

EN 144-1:1991

Datum verstreken

(24.1.2001)

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

 

Datum verstreken

(21.2.2004)

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

 

Datum verstreken

(31.12.2005)

CEN

EN 144-2:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 2: Schroefdraadverbindingen voor uitlaataansluitingen

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Afsluiters voor gasflessen — Deel 3: Uitlaatverbindingen voor Nitrox en zuurstof duikgas

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk kringloopademhalingstoestel met samengeperste zuurstof of samengeperste zuurstof-stikstof — Eisen, beproeving, merken

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Datum verstreken

(28.2.1998)

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

 

Datum verstreken

(24.1.2001)

CEN

EN 148-1:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding

4.6.1999

EN 148-1:1987

Datum verstreken

(31.8.1999)

CEN

EN 148-2:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 2: Centrale schroefkoppeling

4.6.1999

EN 148-2:1987

Datum verstreken

(31.8.1999)

CEN

EN 148-3:1999

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Schroefdraad voor gelaatstukken — Deel 3: Schroefkoppeling M 45 <maal> 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Datum verstreken

(31.8.1999)

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010

EN 149:2001

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 166:2001

Oogbescherming — Specificaties

10.8.2002

EN 166:1995

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 167:2001

Oogbescherming — Optische beproevingsmethoden

10.8.2002

EN 167:1995

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 168:2001

Oogbescherming — Niet-optische beproevingsmethoden

10.8.2002

EN 168:1995

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 169:2002

Oogbescherming — Filters voor lassen en verwante technieken — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

28.8.2003

EN 169:1992

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 170:2002

Oogbescherming — Ultravioletfilters — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

28.8.2003

EN 170:1992

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 171:2002

Oogbescherming — Infrarood filters — Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik

10.4.2003

EN 171:1992

Datum verstreken

(10.4.2003)

CEN

EN 172:1994

Oogbescherming — Zonlichtfilters voor industrieel gebruik

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

 

Datum verstreken

(31.10.2000)

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

 

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 174:2001

Oogbescherming — Skibrillen voor alpineskiën

21.12.2001

EN 174:1996

Datum verstreken

(21.12.2001)

CEN

EN 175:1997

Persoonlijke bescherming — Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2009

Oogbescherminguitrusting — Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser oogbescherming)

6.5.2010

EN 207:1998

Datum verstreken

(30.6.2010)

 

EN 207:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 208:2009

Oogbescherming — Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen (oogbeschermers voor laserinstelling)

6.5.2010

EN 208:1998

Datum verstreken

(30.6.2010)

CEN

EN 250:2014

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duiktoestellen met gecomprimeerd ademgas — Eisen, beproeven en merken

12.12.2014

EN 250:2000

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Ademhalingsbeschermiddelen — Aangedreven slangademhalingstoestellen met een kap — Eisen, beproevingsmethoden, merken

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2004

Beschermende kleding — Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou

6.10.2005

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Beschermende kleding — Bescherming tegen regen

8.3.2008

EN 343:2003

Datum verstreken

(8.3.2008)

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Beschermende kleding — Beproevingsmethode: Bepaling van het gedrag van materialen onder invloed van kleine spetters van gesmolten metaal

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: Gehoorkappen

28.8.2003

EN 352-1:1993

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 352-2:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 2: Oorproppen

28.8.2003

EN 352-2:1993

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 352-3:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

28.8.2003

EN 352-3:1996

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 352-4:2001

Gehoorbescherming — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

 

Datum verstreken

(30.4.2006)

CEN

EN 352-5:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 5: Actieve geluidsreducerende oorkappen

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

 

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 352-6:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio input

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevensmethoden — Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Gehoorbeschermers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

28.8.2003

EN 353-2:1992

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 354:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Veiligheidslijnen

9.7.2011

EN 354:2002

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN 355:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Schokdempers

28.8.2003

EN 355:1992

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 358:1999

Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen — Gordels voor werkplekpositionering en -behoud en verbindingsmiddelen voor gordels

21.12.2001

EN 358:1992

Datum verstreken

(21.12.2001)

CEN

EN 360:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Valbeveiligers met automatische lijnspanner

28.8.2003

EN 360:1992

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 361:2002

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Harnasgordels

28.8.2003

EN 361:1992

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 362:2004

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Koppelingen

6.10.2005

EN 362:1992

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 363:2008

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen

20.6.2008

EN 363:2002

Datum verstreken

(31.8.2008)

CEN

EN 364:1992

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Beproevingsmethoden

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

6.10.2005

EN 365:1992

Datum verstreken

(6.10.2005)

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 367:1992

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vuur — Methode voor de bepaling van de warmtegeleiding bij blootstellen aan vlammen

23.12.1993

 

 

 

EN 367:1992/AC:1992

 

 

 

CEN

EN 374-1:2003

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen

6.10.2005

EN 374-1:1994

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 374-2:2003

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 2: Bepaling van de weerstand tegen indringen

6.10.2005

EN 374-2:1994

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 374-3:2003

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën

6.10.2005

EN 374-3:1994

Datum verstreken

(6.10.2005)

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen — Deel 4: Bepaling van de weestand tegen afbraak door chemicaliën

11.4.2014

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Oogbescherming — Automatische lasfilters

6.5.2010

EN 379:2003

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 381-1:1993

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 1: Testbank voor de beproeving van de weerstand tegen doorsnijden met een kettingzaag

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 2: Beproevingsmethode voor beenbeschermers

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 3: Beproevingsmethoden voor schoeisel

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 4: Beproevingsmethoden voor beschermende handschoenen

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 5: Eisen voor beenbeschermers

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 7: Eisen voor beschermende handschoenen

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 8: Beproevingsmethode voor beenkappen voor kettingzagen

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 9: Eisen voor beenkappen voor kettingzagen

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 10: Beproevingsmethoden voor beschermers voor het bovenlichaam

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen — Deel 11: Eisen voor beschermers voor het bovenlichaam

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2003

Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

6.10.2005

EN 388:1994

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industriële veiligheidshelmen

20.12.2012

EN 397:2012

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 402:2003

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Door de longen aangestuurde onafhankelijke persluchtademhalingstoestellen met een volgelaatmasker of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

21.2.2004

EN 402:1993

Datum verstreken

(21.2.2004)

CEN

EN 403:2004

Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden — Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand — Eisen, beproeving, merken

6.10.2005

EN 403:1993

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 404:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden — Zelf-redmiddel met filter tegen koolmonoxide met een mondstukgarnituur

6.10.2005

EN 404:1993

Datum verstreken

(2.12.2005)

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Filtrerend halfmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en stof — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010

EN 405:2001

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 407:2004

Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur)

6.10.2005

EN 407:1994

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Beschermende handschoenen — Algemene eisen en beproevingsmethoden

6.5.2010

EN 420:2003

Datum verstreken

(31.5.2010)

CEN

EN 421:2010

Beschermende handschoenen tegen ionizerende straling en radioactieve besmetting

9.7.2011

EN 421:1994

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN 443:2008

Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies

20.6.2008

EN 443:1997

Datum verstreken

(31.8.2008)

CEN

EN 458:2004

Gehoorbeschermers — Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud — Praktijkrichtlijn

6.10.2005

EN 458:1993

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 464:1994

Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistof aerosolen en vaste deeltjes — Beproevingsmethode: Bepaling van de lekdichtheid van gasdichte pakken (Inwendige overdruktest)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2014

Beschermende kleding voor de brandweer — Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding

12.12.2014

EN 469:2005

31.1.2015

CEN

EN 510:1993

Beschermende kleding tegen het risico gegrepen te worden door bewegende delen

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Beschermende handschoenen tegen koude

21.12.2006

EN 511:1994

Datum verstreken

(21.12.2006)

CEN

EN 530:2010

Schuurvastheid van materiaal voor beschermende kleding — Beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 530:1994

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN 564:2006

Bergbeklimmersuitrusting — Hulplijnen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008

EN 564:1997

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN 565:2006

Bergbeklimmersuitrusting — Band — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008

EN 565:1997

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN 566:2006

Bergbeklimmersuitrusting — Lussen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008

EN 566:1997

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN 567:2013

Bergbeklimmersuitrusting — Stijgklemmen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

28.6.2013

EN 567:1997

Datum verstreken

(30.9.2013)

CEN

EN 568:2007

Bergbeklimmersuitrusting — IJshaken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008

EN 568:1997

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN 569:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Pitons — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.3.2008

EN 569:1997

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Beschermende handschoenen voor brandweerlieden

20.6.2008

EN 659:2003

Datum verstreken

(30.9.2008)

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 702:1994

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vuur — Beproevingsmethoden: Bepaling van de geleidbaarheid voor contact-warme door beschermende kleding of materialen daarvoor

12.1.1996

 

 

CEN

EN 795:1996

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Verankeringsvoorzieningen — Eisen en beproeving

12.2.2000

 

 

 

EN 795:1996/A1:2000

24.1.2001

 

Datum verstreken

(30.4.2001)

Waarschuwing: Deze bekendmaking heeft geen betrekking op de uitrusting beschreven in de klassen A (structurele verankeringen), C (verankeringsvoorzieningen die uitgerust zijn met horizontale flexibele zekeringsklampen) en D (verankeringsvoorzieningen die uitgerust zijn met horizontale stijve zekeringsrails), waarvan sprake is in de volgende rubrieken: 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (wat klasse A1 betreft), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (wat de klassen A, C en D betreft), bijlage A (rubrieken A.2, A.3, A.5 en A.6), bijlage B, bijlage ZA (wat de klassen A, C en D betreft); deze uitrusting kan niet worden geacht in overeenstemming te zijn met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG.

CEN

EN 812:2012

Industriële stootpetten

20.12.2012

EN 812:1997

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 813:2008

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Zitgordels

28.1.2009

EN 813:1997

Datum verstreken

(28.2.2009)

CEN

EN 863:1995

Beschermende kleding — Mechanische eigenschappen — Beproevingsmethode: Weerstand tegen perforatie

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Dynamische klimtouwen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

20.12.2012

EN 892:2004

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 893:2010

Bergbeklimmersuitrusting — Stijgijzers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 893:1999

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN 943-1:2002

Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen en vaste deeltjes — Deel 1: Prestatie-eisen voor geventileerde en ongeventileerde gasdichte (Type 1) en niet-gasdichte (Type 2) beschermende kleding

28.8.2003

 

 

 

EN 943-1:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 943-2:2002

Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen en vaste deeltjes — Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte (Type 1) beschermende pakken tegen chemicaliën voor reddingsploegen (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2006+A1:2010

Bergbeklimmersuitrusting — Energie-absorptiesystemen voor gebruik in „klettersteig” — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 958:2006

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN 960:2006

Kunsthoofden voor het beproeven van veiligheidshelmen

21.12.2006

EN 960:1994

Datum verstreken

(31.12.2006)

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Helmen voor luchtsporten

20.12.2012

EN 966:2012

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 1073-1:1998

Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting — Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Helmen voor alpineskiërs en snowboarders

8.3.2008

EN 1077:1996

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Helmen voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen

20.12.2012

EN 1078:2012

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 1080:2013

Veiligheidshelmen voor jonge kinderen

28.6.2013

EN 1080:1997

Datum verstreken

(31.8.2013)

CEN

EN 1082-1:1996

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snijen steekverwondingen door handmessen — Deel 1: Handschoenen en armkappen van metaalringen

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 2: Handschoenen en armkappen gemaakt van ander materiaal dan metaalringen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen tegen snij- en steekverwondingen door handmessen — Deel 3: Beproeving van snijden door stoten voor stof, leer en andere materialen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving en merken

19.4.2006

EN 1146:1997

Datum verstreken

(30.4.2006)

CEN

EN 1149-1:2006

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 1: Beproevingsmethode voor het meten van oppervlakteweerstand

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Datum verstreken

(31.12.2006)

CEN

EN 1149-2:1997

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 2: Beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Beschermende kleding — Elektrostatische eigenschappen — Deel 5: Materiaalprestatie en ontwerpeisen

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Beschermende kleding — Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor niet-professioneel gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Helmen voor kanovaren en wildwatersporten

20.12.2012

EN 1385:1997

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 1486:2007

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding

8.3.2008

EN 1486:1996

Datum verstreken

(30.4.2008)

CEN

EN 1497:2007

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Reddinsgordels

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Beschermende kleding tegen mechanische belastingen voor motorrijders — Deel 1: Bescherming voor de gewrichten van ledematen van de motorrijder tegen schokken — Eisen en beproevingsmethoden

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Datum verstreken

(30.6.2013)

CEN

EN 1621-2:2014

Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders — Deel 2: Rugbeschermers voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

12.12.2014

EN 1621-2:2003

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Persoonlijke oogbescherming — Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven metaaldraad

23.11.2007

EN 1731:1997

Datum verstreken

(23.11.2007)

CEN

EN 1809:2014

Duikapparatuur — Trimhulpmiddelen — Functionele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

12.12.2014

EN 1809:1997

31.12.2014

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes — Eisen, beproeving, merken

6.5.2010

EN 1827:1999

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 1868:1997

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Lijst van gelijkwaardige termen

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Kernmanteltouwen met geringe rek

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Oogbescherming — Beschermende brillen voor gebruikers van motor- en bromfietsen

9.7.2011

EN 1938:1998

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — Deel 2: Schatting van bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen effectieve A-gewogen geluiddrukniveau (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akoestiek — Gehoorbeschermingsmiddelen — Deel 3: Meting van de demping van gehoorbeschermers van het type „oorkap” met behulp van een akoestische testopstelling (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN ISO 6529:2001

Beschermende kleding — Bescherming tegen chemicaliën — Bepaling van de weerstand van materialen voor beschermende kleding tegen permeatie van vloeistoffen en gassen (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6530:2005

Beschermende kleding — Bescherming tegen vloeibare chemicaliën — Bepaling van de weerstand van materialen tegen doordringen van vloeistoffen (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 6942:2002

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vuur — Beproevingsmethode: Beoordeling van materialen en samenstellingen van materialen bij blootstelling aan warmtestraling (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN ISO 9185:2007

Beschermende kleding — Beoordeling van de weerstand van materialen tegen spetters van vloeibaar metaal (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Datum verstreken

(8.3.2008)

CEN

EN ISO 10256:2003

Hoofd- en gezichtsbescherming voor ijshockeyspelers (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechanische trillingen en schok — Hand-armtrillingen — Methode voor het meten en beoordelen van de overdraagbaarheid van trillingen door handschoenen ter plaatse van de handpalm (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Datum verstreken

(13.12.2013)

CEN

EN ISO 10862:2009

Kleine vaartuigen — Snel vrijgavesysteem voor de trapezeharnas (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2007

Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen (Corrected and reprinted) (ISO 11611:2007)

8.3.2008

EN 470-1:1995

Datum verstreken

(30.4.2008)

CEN

EN ISO 11612:2008

Beschermende kleding — Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen (ISO 11612:2008)

5.6.2009

EN 531:1995

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 12021:2014

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Ademgas voor ademhalingstoestellen

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Niet op de ademluchtaansluiting gemonteerde filters — Deeltjesfilters, gasfilters en gecombineerde filters — Eisen, beproeving, merken

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Beschermende kleding tegen hitte en vuur — Bepaling van de geleidbaarheid voor contactwarmte door beschermende kleding of onderdelen daarvan — Deel 2: Contacthitte geproduceerd door een neervallende cilinder (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Bergklimmersuitrusting — Klampen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

11.4.2014

EN 12270:1998

Datum verstreken

(31.5.2014)

CEN

EN 12275:2013

Bergbeklimmersuitrusting — Verbindingsstukken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

13.12.2013

EN 12275:1998

Datum verstreken

(13.12.2013)

CEN

EN 12276:2013

Bergklimmersuitrusting — Wrijvingsankers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

11.4.2014

EN 12276:1998

Datum verstreken

(31.5.2014)

CEN

EN 12277:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Harnasgordels — Veiligheidseisen en beproevingsmethode

23.11.2007

EN 12277:1998

Datum verstreken

(23.11.2007)

CEN

EN 12278:2007

Bergbeklimmersuitrusting — Katrollen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 12278:1998

Datum verstreken

(30.11.2007)

CEN

EN ISO 12311:2013

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden voor zonnebrillen en aanverwante benodigdheden (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en daarmee samenhangende oogproducten — Deel 1: Zonnebrillen voor algemeen gebruik (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

28.2.2015

CEN

EN ISO 12401:2009

Kleine vaartuigen — Veiligheidsgordel en veiligheidslijn — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 2: Reddingsvesten, prestatieniveau 275 — Veiligheidseisen (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Datum verstreken

(31.3.2007)

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 3: Reddingsvesten, prestatieniveau 150 — Veiligheidseisen (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Datum verstreken

(31.3.2007)

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 4: Reddingsvesten, prestatieniveau 100 — Veiligheidseisen (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Datum verstreken

(31.3.2007)

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 5: Zwemvesten (niveau 50) — Veiligheidseisen (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Datum verstreken

(31.3.2007)

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 6: Redding- en zwemvesten voor bijzondere doeleinden — Veiligheidseisen en aanvullende beproevingsmethoden (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 8: Toebehoren — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Datum verstreken

(31.8.2006)

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

 

Datum verstreken

(11.11.2011)

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 9: Beproevingsmethoden (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

 

Datum verstreken

(11.11.2011)

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Persoonlijke drijfmiddelen — Deel 10: Keuze en toepassing van persoonlijke drijfmiddelen en andere relevante middelen (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Beschermende handschoenen voor lassers

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

 

Datum verstreken

(31.12.2005)

CEN

EN 12492:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Helmen voor bergbeklimmers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

20.12.2012

EN 12492:2000

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 12628:1999

Duiktoebehoren — Gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddelen — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen — Systemen ten behoeve van werkzaamheden met een geborgde lijn — Instelapparaat voor lijnen

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap — Eisen, beproeving, merken

4.6.1999

EN 146:1991

Datum verstreken

(4.6.1999)

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

 

Datum verstreken

(6.10.2005)

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

 

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 12942:1998

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatmaskers, halfgelaatmaskers of kwartgelaatmaskers — Eisen, beproeving, merken

4.6.1999

EN 147:1991

Datum verstreken

(4.6.1999)

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

 

Datum verstreken

(28.8.2003)

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

 

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën — Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (Type 6 en Type PB uitrusting)

6.5.2010

EN 13034:2005

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 13061:2009

Beschermende kleding — Scheenbeschermers voor voetbalspelers — Eisen en beproevingsmethoden

6.5.2010

EN 13061:2001

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 13087-1:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 1: Voorwaarden en conditionering

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

 

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-2:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 2: Dempingseigenschappen

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13087-3:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 3: Weerstand tegen doordringen

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

 

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-4:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 4: Effectiviteit van het bevestigingssysteem

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13087-5:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 5: Sterkte van het bevestigingssysteem

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13087-6:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 6: Gezichtsveld

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13087-7:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 7: Vlambestendigheid

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

 

Datum verstreken

(10.8.2002)

CEN

EN 13087-8:2000

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 8: Elektrische eigenschappen

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

 

Datum verstreken

(6.10.2005)

CEN

EN 13087-10:2012

Veiligheidshelmen — Beproevingsmethoden — Deel 10: Bescherming tegen warmtestraling

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13089:2011

Bergbeklimmersuitrusting — IJsgereedschappen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Drijfhulpmiddelen voor zwemles — Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor drijfhulpmiddelen die moeten worden gedragen

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Datum verstreken

(5.6.2009)

CEN

EN 13158:2009

Beschermende kleding — Beschermende jassen, lichaams- en schouderbeschermers voor ruiters:&nbsp; Voor paardrijders en voor diegene die met paarden werken — Eisen en beproevingsmethoden

6.5.2010

EN 13158:2000

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 13178:2000

Persoonlijke oogbescherming — Oogbeschermers voor gebruikers van sneeuwscooters

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 1: Bepaling van lekkage naar binnen en totale lekkage naar binnen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 2: Praktische prestatieproeven

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 3: Bepaling van de ademhalingsweerstand

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 4: Vlambestendigheid

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 5: Klimaatomstandigheden

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 6: Bepaling van het kooldioxidegehalte van de inhalatielucht

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 7: Bepaling van het doordringingsvermogen van deeltjesfilters

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Datum verstreken

(31.7.2008)

CEN

EN 13274-8:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden — Deel 8: Bepaling van verstopping door dolomietstof

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 2: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor wreefbeschermers, scheenbeschermers en onderarmbeschermers

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 3: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor rompbeschermers

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Datum verstreken

(30.6.2014)

CEN

EN 13277-4:2001

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 4: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hoofdbeschermers

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

 

Datum verstreken

(31.12.2007)

CEN

EN 13277-5:2002

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 5: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor genitale en buikbeschermers

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 6: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor borstbeschermers voor vrouwen

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Beschermingsmiddelen voor de vechtsport — Deel 7: Aanvullende eisen en beproevingsmethoden voor hand- en voetbeschermers

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel — Beproevingsmethode voor de bepaling van slipweerstand (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13356:2001

Zichtbaarheidsaccessoires voor niet-professioneel gebruik — Beproevingsmethoden en eisen

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Helmen voor gebruikers van rodelsleeën

20.12.2012

EN 13484:2001

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, voet- en genitale beschermers voor veldhockey keepers, en beenbeschermers voor veldspelers — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 13546:2002

Datum verstreken

(31.12.2007)

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Beschermende kleding — Hand-, arm-, borst-, buik-, been-, genitale en gezichtbeschermers voor schermers — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 13567:2002

Datum verstreken

(31.12.2007)

CEN

EN 13594:2002

Beschermende handschoenen voor beroepsmatige motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 1: Algemene eisen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 2: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen schuren

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 3: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de barststerkte

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en ééndelige of meerdelige pakken — Deel 4: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen snijden bij het vallen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2010

Beschermschoeisel voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

9.7.2011

EN 13634:2002

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 13688:2013

Beschermende kleding — Algemene eisen (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN 13781:2012

Veiligheidshelmen voor bestuurders en passagiers van sneeuwscooters en bobsleeën

20.12.2012

EN 13781:2001

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 13794:2002

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen voor vluchtdoeleinden — Eisen, beproeving, merken

28.8.2003

EN 1061:1996

EN 400:1993

EN 401:1993

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 13819-1:2002

Gehoorbeschermers — Beproeving — Deel 1: Fysische beproevingsmethoden

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Gehoorbeschermers — Beproeving — Deel 2: Akoestische beproevingsmethoden

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 2:Eisen voor schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën — Deel 3: Eisen voor schoeisel dat in hoge mate beschermt tegen chemicaliën onder laboratoriumomstandigheden

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2004

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Eisen en beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor brandweerlieden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 13921:2007

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Ergonomische principes

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duiktoestellen met gecomprimeerde Nitrox en zuurstof — Eisen, beproevingsmethoden, merken

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliën — Deel 1: Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes bestaande chemicaliën (type 5 kleding) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Beschermende kleding voor gebruik tegen vaste deeltjes — Deel 2: Beproevingsmethode voor de bepaling van binnenwaartse lekkage in beschermende pakken van uit fijne deeltjes bestaande aërosolen (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Beschermende kleding — Mechanische eigenschappen — Beproevingsmethode voor het bepalen van de weerstand tegen perforatie en dynamisch verder scheuren van materialen (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Beschermende kleding — Mechanische eigenschappen — Bepaling van de weerstand tegen het snijden met een scherp voorwerp (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Beschermende kleding — Schorten, broeken en vesten voor de bescherming tegen snij- en steekverwondingen door handmessen (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN 14021:2003

Beschermkappen tegen stenen voor motorcrossen geschikt voor bescherming van rijders tegen stenen en puin — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industriële helmen met een hoog beschermingsniveau

20.12.2012

EN 14052:2012

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 14058:2004

Beschermende kleding — Kledingstukken voor bescherming tegen een koele omgeving

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14116:2008

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vlammen — Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding (ISO 14116:2008)

28.1.2009

EN 533:1997

Datum verstreken

(28.1.2009)

 

EN ISO 14116:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Beschermende kleding — Pols-, handpalm-, knie- en elleboogbeschermers voor gebruikers van rolsportmaterieel — Eisen en beproevingsmethoden

23.11.2007

EN 14120:2003

Datum verstreken

(31.12.2007)

CEN

EN 14126:2003

Beschermende kleding — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Ademhalingstoestellen — Onafhankelijke duikapparatuur met gesloten kringloopsysteem

13.12.2013

EN 14143:2003

Datum verstreken

(31.1.2014)

CEN

EN 14225-1:2005

Duikpakken — Deel 1: Wetsuits — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Duikpakken — Deel 2: Drysuits — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Duikpakken — Deel 3: Actief verwarmde of gekoelde pakken — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Duikpakken — Deel 4: Pakken voor één atmosfeer(ADS) — Ergonomische eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Beschermende kleding tegen chemicaliën — Beproevingsmethoden en prestatieclassificatie van tegen chemicaliën beschermende kledingmaterialen, naden, verbindingen en samenstellingen

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Beschermende kleding — Handschoenen en armkappen ter bescherming tegen snijverwondingen door aangedreven messen — Eisen en beproevingsmethoden

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Beschermende kleding tegen regen — Beproevingsmethode voor confectiekleding — Invloed van hevige regendruppels

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Gasfilter(s) en combinatiefilter(s);Eisen, beproeving, merken

20.6.2008

EN 14387:2004

Datum verstreken

(31.7.2008)

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Kniebeschermers voor werk in knielende positie

6.5.2010

EN 14404:2004

Datum verstreken

(31.7.2010)

CEN

EN 14435:2004

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel (open-circuit) met een halfmasker ontworpen om te worden gebruikt by overdruk — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Persoonlijke oogbescherming — Gezichtsbeschermkappen en vizieren voor helmen voor de brandweer, en veiligheidshelmen met een hoog beschermingsniveau voor gebruik door brandweer, ambulance- en hulpdiensten

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Beschermende kleding voor autocoureurs — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

 

Datum verstreken

(30.9.2002)

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Onafhankelijk ademluchttoestel (open circuit) met een halfmasker ontworpen als overdruklong-automaat uitsluitend voor vluchtdoeleinden

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat — Deel 1: Toestel met een volgelaatmasker — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005

EN 139:1994

Datum verstreken

(2.12.2005)

CEN

EN 14593-2:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat — Deel 2: Toestel met een halfmasker, te gebruiken bij overdruk — Eisen, beproeving en merken

6.10.2005

EN 139:1994

Datum verstreken

(2.12.2005)

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht — Eisen, beproeving, merken

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Datum verstreken

(2.12.2005)

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën — Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Datum verstreken

(6.5.2010)

CEN

EN 14786:2006

Beschermende kleding — Bepaling van de weerstand tegen indringing door verstuivende vloeibare chemicaliën, emulsies en dispersies — Verstuivingstest

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Beschermende kleding voor straalwerkzaamheden met korrelvormige schuurmaterialen (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Beschermende kleding — Bescherming tegen hitte en vlammen — Beproevingsmethode voor beperkte vlamverspreiding (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Datum verstreken

(28.8.2003)

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 1: Pakken om continu te dragen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Datum verstreken

(31.5.2013)

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 2: Bescherming tegen onderkoeling bij drenkelingen, inclusief veiligheidseisen (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Datum verstreken

(31.5.2013)

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Beschermende kleding tegen onderkoeling in water — Deel 3: Beproevingsmethoden (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Datum verstreken

(31.5.2013)

CEN

EN 15090:2012

Schoeisel voor brandweerlieden

20.12.2012

EN 15090:2006

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN 15151-1:2012

Bergbeklimmersuitrusting — Reminrichtingen — Deel 1: Reminrichtingen met vergrendeling, veiligheidseisen en beproevingsmethoden

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat naar behoefte ademgas toevoert van de oppervlakte

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Ademhalingstoestellen — Duikgassysteem dat naar behoefte ademgas toevoert van de&nbsp; oppervlakte — Deel 2: Vrije toevoer apparatuur

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knie- en elleboogbeschermers voor zaalsporten — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Beschermende kleding voor brandweerlieden — Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Kleding — Fysiologische effecten — Meting van thermische isolatie door middel van een thermische beproevingspop (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Beschermende kleding — Handschoenen met beschermend effect voor voetbal keepers

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Beschermende handschoenen voor elektrostatische risico's

12.12.2014

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Beschermende kleding — Beproevingsmethoden voor tegen chemicaliën beschermende kleding — Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen het binnendringen door een vloeistofstraal (jet test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Datum verstreken

(28.2.2009)

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Beschermende kleding — Beproevingsmethoden voor tegen chemicaliën beschermende kleding — Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen binnendringen door een vloeistofnevel (neveltest) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Datum verstreken

(28.2.2009)

CEN

EN ISO 20344:2011

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beproevingsmethoden voor schoeisel (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Datum verstreken

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 20345:2011

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Veiligheidsschoeisel (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Datum verstreken

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 20346:2014

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Beschermend schoeisel (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Werkschoenen (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Datum verstreken

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 20349:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen — Schoeisel ter bescherming tegen spetters van vloeibaar metaal — Eisen en beproevingsmethode (ISO 20349:2010)

9.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid — Beproevingsmethoden en eisen (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Datum verstreken

(30.9.2013)

CEN

EN 24869-1:1992

Akoestik — Gehoorbeschermingsmiddelen — Deel 1: Subjectieve methode voor het meten van de geluidverzwakking (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektrisch isolerende beschermende kleding voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektrisch isolerend schoeisel voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Onder spanning werken — Terminologie voor gereedschap, apparatuur en uitrustingen

IEC 60743:2001

10.4.2003

 

Datum verstreken

(1.12.2004)

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

 

Datum verstreken

(9.7.2011)

Cenelec

EN 60895:2003

Onder spanning werken — Geleidende kleding voor gebruik bij nominale spanning tot en met 800 kV wisselspanning of +/- 400 kV gelijkspanning

IEC #IEC 60895:2002 (Gewijzigd)

6.10.2005

 

Datum verstreken

(1.7.2006)

Cenelec

EN 60903:2003

Onder spanning werken — Handschoenen van geïsoleerd materiaal

IEC #IEC 60903:2002 (Gewijzigd)

6.10.2005

 

Datum verstreken

(1.7.2006)

Cenelec

EN 60984:1992

Mouwen van isolerend materiaal voor onder spanning werken

IEC 60984:1990 (Gewijzigd)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

 

Datum verstreken

(4.6.1999)

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

 

Datum verstreken

(6.10.2005)

 

Dutch