machinerichtlijn 2006/42/EG

De nieuwe Richtlijn 2006/42/EG is van toepassing op machines sinds 29 december 2009. Als je zijn fabrikanten van machines, niet voltooide machines, veiligheidscomponenten, wat zijn de procedures die zullen gelden tijdens de certificering van uw producten? 
Voor elk item en eisen van de Machinerichtlijn, door deze site:

  1. Identificeert de veranderingen tussen de eisen van de machinerichtlijn 1998/37/EC en 2006/42/EC
  2. Voor de Machinerichtlijn en om de reeds door sommige fabrikanten verworven kennis te integreren, de tekst wijst op de nieuwe eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG door het identificeren van in het rood de passages onderhevig aan veranderingen en geeft een toelichting op de punten die zijn kan worden verward met verwijzingen naar andere schakels goede voorbeeld de lijst van geharmoniseerde normen, de RFU
  3. Reactie van de verschillende eisen van de Machinerichtlijn van verschillende officiële bronnen gepubliceerd of worden gepubliceerd hoofdzakelijk van de Europese Commissie of een andere regelgevende organismen of Europese normalisatie-instellingen. Deze opmerkingen hebben betrekking op de preambule, de wettelijke bepalingen in de statuten vastgesteld, de essentiële veiligheids-gezondheids-en en op de verschillende bijlagen van de richtlijn en met name over de regels en eisen waaraan moet worden voldaan door fabrikanten van machines en veiligheidscomponenten.

Het staat ook gebruikers van machines en veiligheidscomponenten weten of als de producten die ze kopen en uit te voeren aan de eisen en regels van de Europese Unie (voornamelijk normen) en als ze niet in strijd wegens misbruik of omgeleid gebruik van machines.

Deze opmerkingen ook links naar referentiedocumenten het geven van vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de Machinerichtlijn. Dit stelt OEM's om te weten of hun machines altijd voldoen aan de regelgeving en ook dit stelt gebruikers in staat om te weten of de machines die ze kopen zijn altijd voldoen aan de normen en voorschriften.

Eindelijk ook de verschillende reacties onder de lijst van geharmoniseerde normen en de verschillende referenties documenten geven van vermoeden van overeenstemming.

Verschillende documenten verduidelijking eisen bestaan. Verscheidene zijn geschreven door de Europese Commissie, diverse publicatie van aangemelde instanties en in het bijzonder de toepassing gids van de machinerichtlijn in zijn tweede editie. De eerste editie dateert van december 2009. De tweede editie van juni 2010, die opmerkingen over de bijlagen III tot en met XI van de richtlijn opgenomen en gecorrigeerd een aantal fouten in de eerste editie van de gids.

Dus deze website biedt een overzicht en synthese van al deze officiële documenten waarin de uitleg over de eisen die gelden voor fabrikanten van machines en de informatie die zij moeten bieden aan gebruikers.

De vergelijking van Richtlijn 2006/42/EG en Richtlijn 98/37/EG wordt rood gemarkeerd in de tekst van de volgende voor artikel I: Scope.

g) niet voltooide machines

tekst van de Machinerichtlijn 2006/42/EG gewijzigd in vergelijking met de richtlijn 98/37/EG.

De opmerkingen van de verschillende artikelen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG zijn gemaakt na elk artikel van de richtlijn als volgt:

Commentaar

Zoals in Richtlijn 98/37/EG, die wij zullen "oude richtlijn", artikel noem ik wordt het toepassingsgebied. (...)

Original Opmerkingen:

Comme dans la 98/37/EG que nous désignerons par «ancienne richtlijn», l'article premier Definit le champ d'application. (...)


Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

Overwegende Richtlijn 2006/42/EG

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Artikel 2: Definities

Artikel 3: Bijzondere richtlijnen

Artikel 4: Toezicht op de markt

Artikel 5: In de handel brengen en het in gebruik

Artikel 6: Vrij verkeer

Artikel 7: Vermoeden van overeenstemming en geharmoniseerde normen

Artikel 8: Specifieke maatregelen

Artikel 9: Bijzondere maatregelen voor potentieel gevaarlijke machines

Artikel 10: Procedure voor het aanvechten van een geharmoniseerde norm

Artikel 11: Vrijwaringsclausule

Artikel 12: Procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling van machines

Artikel 13: Procedure voor niet voltooide machines

Artikel 14: Aangemelde instanties

Artikel 15: De installatie en het gebruik van machines

Artikel 16: CE-markering

Artikel 17: Niet-conforme markering

Artikel 18: Vertrouwelijkheid

Artikel 19: Samenwerking tussen de lidstaten

Artikel 20: Rechtsmiddelen

Artikel 21: Verspreiding van informatie

Artikel 22: Comite

Artikel 23: Sancties

Artikel 24: Wijziging van Richtlijn 95/16/EG

Artikel 25: Intrekking

Artikel 26: Omzetting

Artikel 27: Afwijking

Artikel 28: Inwerkingtreding

Artikel 29: Geadresseerden

 


Bijlagen

BIJLAGE I van de machinerichtlijn 2006/42/EG

Essentiële gezondheids-en veiligheidsvoorschriften die gelden voor het ontwerp en de fabricage van machines - algemene principes

Samenvatting van bijlage I


ALGEMENE BEGINSELEN

1. Essentiële gezondheids-en VEILIGHEID

1.1. ALGEMENE OPMERKINGEN


GENERAL PRINCIPLES

1. ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

1.1. GENERAL REMARKS

1.1.1. Definitions

1.1.2. Principles of safety integration

1.1.3. Materials and products

1.1.4. Lighting

1.1.5 Design of machinery to facilitate its handling

1.1.6. Ergonomics

1.1.7. Operating positions

1.1.8. Seating

1.2. CONTROL SYSTEMS

1.2.1. Safety and reliability of control systems

1.2.2. Control devices

1.2.3. Starting

1.2.4. Stopping

1.2.4.1. Normal stop

1.2.4.2. Operational stop

1.2.4.3. Emergency stop

1.2.4.4. Assembly of machinery

1.2.5. Selection of control or operating modes

1.2.6. Failure of the power supply

1.3. PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS

1.3.1. Risk of loss of stability

1.3.2. Risk of break-up during operation

1.3.3. Risks due to falling or ejected objects

1.3.4. Risks due to surfaces, edges or angles

1.3.5. Risks related to combined machinery

1.3.6. Risks related to variations in operating conditions

1.3.7. Risks related to moving parts

1.3.8.1. Moving transmission parts

1.3.8.2. Moving parts involved in the process

1.3.9. Risks of uncontrolled movements

1.4. REQUIRED CHARACTERISTICS OF GUARDS AND PROTECTIVE DEVICES

1.4.1. General requirements

1.4.2. Special requirements for guards

1.4.2.1. Fixed guards

1.4.2.2. Interlocking movable guards

1.4.2.3. Adjustable guards restricting access

1.4.3. Special requirements for protective devices

1.5. RISKS DUE TO OTHER HAZARDS

1.5.1. Electricity supply

1.5.2. Static electricity

1.5.3. Energy supply other than electricity

1.5.4. Errors of fitting

1.5.5. Extreme temperatures

1.5.6. Fire

1.5.7. Explosion

1.5.8. Noise

1.5.9. Vibrations

1.5.10. Radiation

1.5.11. External radiation

1.5.12. Laser radiation

1.5.13. Emissions of hazardous materials and substances

1.5.14. Risk of being trapped in a machine

1.5.15. Risk of slipping, tripping or falling

1.5.16. Lightning

1.6. MAINTENANCE

1.6.1. Machinery maintenance

1.6.2. Access to operating positions and servicing points

1.6.3. Isolation of energy sources

1.6.4. Operator intervention

1.6.5. Cleaning of internal parts

1.7. INFORMATION

1.7.1. Information and warnings on the machinery

1.7.1.1. Information and information devices

1.7.1.2. Warning devices

1.7.2. Warning of residual risks

1.7.3. Marking of machinery

1.7.4. Instructions

1.7.4.1. General principles for the drafting of instructions

1.7.4.2. Contents of the instructions

1.7.4.3. Sales literature

2. SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR CERTAIN CATEGORIES OF MACHINERY

2.1. FOODSTUFFS MACHINERY AND MACHINERY FOR COSMETICS OR PHARMACEUTICAL PRODUCTS

2.1.1. General

2.1.2. Instructions

2.2. PORTABLE HAND-HELD AND/OR HAND-GUIDED MACHINERY

2.2.1. General

2.2.1.1. Instructions

2.2.2. Portable fixing and other impact machinery

2.2.2.1. General

2.2.2.2. Instructions

2.3. MACHINERY FOR WORKING WOOD AND MATERIAL WITH SIMILAR PHYSICAL CHARACTERISTICS

3. SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS TO OFFSET HAZARDS DUE TO THE MOBILITY OF MACHINERY

3.1. GENERAL

3.1.1. Definitions

3.2. WORK POSITIONS

3.2.1. Driving position

3.2.2. Seating

3.2.3. Positions for other persons

3.3. CONTROL SYSTEMS

3.3.1. Control devices

3.3.2. Starting/moving

3.3.3. Travelling function

3.3.4. Movement of pedestrian-controlled machinery

3.3.5. Control circuit failure

3.4. PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS

3.4.1. Uncontrolled movements

3.4.2. Moving transmission parts

3.4.3. Roll-over and tip-over

3.4.4. Falling objects

3.4.5. Means of access

3.4.6. Towing devices

3.4.7. Transmission of power between self-propelled machinery (or tractor) and recipient machinery

3.5. PROTECTION AGAINST OTHER HAZARDS

3.5.1. Batteries

3.5.2. Fire

3.5.3. Emissions of hazardous substances

3.6. INFORMATION AND INDICATIONS

3.6.1. Signs, signals and warnings

3.6.2. Marking

3.6.3. Instructions

3.6.3.1. Vibrations

3.6.3.2. Multiple uses

4. SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS TO OFFSET HAZARDS DUE TO LIFTING OPERATIONS

4.1. GENERAL

4.1.1. Definitions

4.1.2. Protection against mechanical hazards

4.1.2.1. Risks due to lack of stability

4.1.2.2. Machinery running on guide rails and rail tracks

4.1.2.3. Mechanical strength

4.1.2.4. Pulleys, drums, wheels, ropes and chains

4.1.2.5. Lifting accessories and their components

4.1.2.6. Control of movements

4.1.2.7. Movements of loads during handling

4.1.2.8. Machinery serving fixed landings

4.1.2.8.1. Movements of the carrier

4.1.2.8.2. Access to the carrier

4.1.2.8.3. Risks due to contact with the moving carrier

4.1.2.8.4. Risk due to the load falling off the carrier

4.1.2.8.5. Landings

4.1.3. Fitness for purpose

4.2. REQUIREMENTS FOR MACHINERY WHOSE POWER SOURCE IS OTHER THAN MANUAL EFFORT

4.2.1. Control of movements

4.2.2. Loading control

4.2.3. Installations guided by ropes

4.3. INFORMATION AND MARKINGS

4.3.1. Chains, ropes and webbing

4.3.2. Lifting accessories

4.3.3. Lifting machinery

4.4. INSTRUCTIONS

4.4.1. Lifting accessories

4.4.2. Lifting machinery

5. SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR MACHINERY INTENDED FOR UNDERGROUND WORK

5.1. RISKS DUE TO LACK OF STABILITY

5.2. MOVEMENT

5.3. CONTROL DEVICES

5.4. STOPPING

5.5. FIRE

5.6. EXHAUST EMISSIONS

6. SUPPLEMENTARY ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS FOR MACHINERY PRESENTING PARTICULAR HAZARDS DUE TO THE LIFTING OF PERSONS

6.1. GENERAL

6.1.1. Mechanical strength

6.1.2. Loading control for machinery moved by power other than human strength

6.2. CONTROL DEVICES

6.3. RISKS TO PERSONS IN OR ON THE CARRIER

6.3.1. Risks due to movements of the carrier

6.3.2. Risk of persons falling from the carrier

6.3.3. Risk due to objects falling on the carrier

6.4. MACHINERY SERVING FIXED LANDINGS

6.4.1. Risks to persons in or on the carrier

6.4.2. Controls at landings

6.4.3. Access to the carrier

6.5. MARKINGS 


 

ANNEX II : Declarations

A. EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

B. DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

ANNEX III : CE marking

ANNEX IV : Categories of machinery to which one of the procedures referred to in Article 12(3) and (4) must be applied

ANNEX V : Indicative list of the safety components referred to in Article 2(c)

ANNEX VI : Assembly instructions for partly completed machinery

ANNEX VII

A. Technical file for machinery

B. Relevant technical documentation for partly completed machinery

ANNEX VIII : Assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery

ANNEX IX : EC type-examination

ANNEX X : Full quality assurance

ANNEX XI : Minimum criteria to be taken into account by Member States for the notification of bodies

ANNEX XII : Correlation table / Directive 98/37/EC | Directive 2006/42/EC 

 

Dutch