Veiligheidsvoorzieningen in ATEX

Veiligheidsvoorzieningen voor ATEX zijn onder de werkingssfeer van de geharmoniseerde norm EN 50495.

De oorsprong van deze standaard is het SAFEC project

Dutch