Wijzigingen van 1989/392/EEC richtlijn

De machines van Richtlijn 89/392/EEG is gewijzigd bij de volgende richtlijnen:

  • Richtlijn 91/368/EEG, waarin het toepassingsgebied van de machinerichtlijn te verwisselbare uitrustingsstukken, mobiele machines en machines voor het heffen van lasten (exclusief personen) verlengd. Daarom bijlage I is uitgebreid (het toevoegen / wijzigen van de delen 3, 4 en 5 van bijlage I van de richtlijn).
  • Richtlijn 93/44/EEG, waarin het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn uitgebreid tot:
    • veiligheidscomponenten,
    • machines voor het heffen,
    • het verkeer van personen.
  • Richtlijn 93/68/EG, die geharmoniseerde bepalingen met betrekking tot "CE" markering introduceert.
Dutch